Kenwood TM-D710, RC-D710

KenwoodRadio Kenwood TM-D710 jest następcą TM-D700, a jego funkcje APRS zostały wzbogacone m.in. o takie elementy, jak Proportional Pathing, Decay Algorithm, filtrowanie rodzaju odbieranych stacji i sortowanie ich listy. Lista może pomieścić do 100 stacji, podobnie może być przechowywanych 100 wiadomości. Funkcja Tune pozwala na automatyczne dostrajanie radia do częstotliwości podawanej w komentarzu innej stacji. Zamiast odbiornika GPS może być podłączona stacja wx, aby emitować dane pogodowe.
Nowością jest wbudowanie TNC do panelu wyświetlacza, dzięki czemu panel może służyć jako samodzielne TNC podłączane poprzez interfejs PG-5J do zwykłego radia. Panel wyświetlacza z TNC pojawił się na rynku jako RC-D710.
  symbole D710  

Przykładowa konfiguracja

Menu - APRS / NAVITRA
Pozycja w menu PM 1 - Mobile PM 2 - Home PM 3 - WX PM 4 - Digi
Pozycja w menu PM 1 - Mobile PM 2 - Home PM 3 - WX PM 4 - Digi
APRS /
NAVITRA
Zakładka 1
600 Beacon Type APRS APRS APRS APRS
600 My Callsign SP3LYR-9 SP3LYR SR3WXA SR3NAB
601 Internal TNC Data Band B B B B
601 Internal TNC Data Speed 1200 1200 1200 1200
601 Internal TNC Data Sense D or RxD Band D or RxD Band D or RxD Band D or RxD Band
601 Internal TNC Tx Delay [ms] 200 200 200 200
602 GPS Baud Rate [bps] 4800   2400  
602 GPS Input GPS Off WX (Peet Bros.) Off
602 GPS Output WAYPOINT      
603 Waypoint Format NMEA      
603 Waypoint Name 9-character      
603 Waypoint Output Local      
604 COM Port (Panel) Output Off On Off  
606 Beacon Information Speed On Off Off Off
606 Beacon Information Altitude On Off Off Off
606 Beacon Information Position Ambiguity Off Off Off Off
607 Position Comment Enroute Off Duty In Service In Service
APRS /
NAVITRA
Zakładka 2
605 My Position  
608 Status Text       Wn,SPn Opole
APRS /
NAVITRA
Zakładka 3
609 Packet Filter Position Limit
[mi | km | knots]
100 Off 300 Off
609 Packet Filter Type Weather On On On On
609 Packet Filter Type Digi On On On On
609 Packet Filter Type Mobile On On On On
609 Packet Filter Type Object On On On On
609 Packet Filter Type NAVITRA On On On On
609 Packet Filter Type Others On On On On
610 Station Icon
(Tbl: Table, Sym: Symbol)
Car KENWOOD WX Others
Symbol #
Table S
611 Beacon Tx Algorithm Method Auto Auto Auto Auto
611 Beacon Tx Algorithm Inital Interval [min] 1 20 5 10
611 Beacon Tx Algorithm Decay Algorithm On On Off Off
611 Beacon Tx Algorithm Proportional Pathing On Off Off On
612 Packet Path Type
(New-N:New-N Paradigm, RE:RELAY Paradigm,
S/ S/R:State/ Section/ Region
New-N New-N New-N New-N
lub
State/ Section/ Region
612 Packet Path WIDE1-1 On Off Off Off
612 Packet Path Relay --- --- --- ---
612 Packet Path ABBR --- --- --- SP
612 Packet Path Total Hops 3 2 2 2
613 NetWork APRS APRS APRS APRS
NetWork ALTNET --- --- --- ---
614 Voice Alert On Off Off Off
lub RX Only
nigdy On
614 CTCSS Frequency [Hz] 136.5 136.5 136.5 136.5
APRS /
NAVITRA
Zakładka 4
615 WX Station WX Station Tx Off Off On Off
615 WX Station Tx WX Interval [min]     5  
616 DIGIPEAT (My Callsign) On On On On
617 UICHECK 30 30 30 30
618 UIDIGI Off Off Off Off
618 UIDIGI Aliases Refer UIDIGI Aliases
619 UIFLOOD Off Off Off SP
619 UIFLOOD Substitution ID ID ID FIRST
620 UITRACE On On On On
620 UITRACE Alias TEMP TEMP TEMP WIDE
622 Auto Message Reply Off Off Off  
622 Auto Message Reply To * * *  
APRS /
NAVITRA
Zakładka 5
624 Sound Rx Beep AllNew Message Only Message Only  
624 Sound Special Call        
624 Sound APRS Voice On On On  
625 Interrupt Display Display Area Entire Entire Entire Entire
625 Interrupt Display Automatic Brightness On On On  
625 Change Color On On On On
APRS /
NAVITRA
Zakładka 6
626 Display Units Speed, Distance km/h, km km/h, km km/h, km km/h, km
626 Display Units Altitude, Rain m, mm m, mm m, mm m, mm
626 Display Units Temperature degree C degree C degree C degree C
627 Display Units Grid Format Maidenhead Maidenhead Maidenhead Maidenhead
627 Display Units Position dd mm.mm dd mm.mm dd mm.mm dd mm.mm
628 NAVITRA Group Mode --- --- --- ---
628 NAVITRA Group Mode Group Code --- --- --- ---

Połączenie D710 z zewnętrznym programem

TNC znajdujące się w panelu wyświetlacza może służyć do połączenia z zewnętrznym programem.

UI-View KISS

Połączenie z UI-View w trybie KISS

Należy podłączyć kabel pomiędzy komputerem a portem z tyłu wyświetlacza. Upewnić się, że radio nie ma włączonego trybu APRS ani TNC.

Otworzyć okno konfiguracji portu w UI-View (Setup - Comms Setup)

Wybrać odpowiedni numer portu.
Host mode - KISS
Przycisk 'Setup'


D710

W oknie 'KISS Setup' wybrać przygotowaną konfigurację dla TM-D700 - 'Easy Setup' 'D700'
A następnie skorygować komendę 1. dla 'Into KISS' wpisując wymagane dla D710:

^C^M^TC 1^MTN 2,0^MTC 0^M^M^M^M

Zatwierdzamy poprzez OK.