HAAT

HAAT - Height above average terrain - Wysokość anteny ponad średnią wysokością powierzchni terenu.

W celu obliczenia HAAT należy posłużyć się mapą (najlepiej 1:50000 lub 1:100000) z naniesionymi poziomicami. Od miejsca lokalizacji anteny stacji wyrysować w ośmiu kierunkach linie na odległość 10 mil (1 mila ≈ 1,6 km) zaznaczając co 2 mile punkty. W zaznaczonych punktach (prostokąty na rysunku) należy odczytać wysokość npm. Następnie zsumować wszystkie odczyty i podzielić przez ich liczbę (40), czyli wyliczyć ich średnią. W ten sposób uzyskujemy średnią wysokość powierzchni terenu. Dopiero po odjęciu średniej wysokości powierzchni terenu od wysokości anteny stacji nad poziomem morza, otrzymujemy wartość HAAT.

HAAT

Powyższy rysunek można wydrukować na przeźroczystym papierze w skali odpowiedniej do wykorzystywanej mapy i wpisać w prostokąty wysokości npm potrzebne do obliczenia HAAT.