Symbole APRS

symboleUmiejscowienie stacji na mapach odbywa się za pomocą symboli. Dzięki temu ich lokalizacja staje się bardziej przejrzysta. Symbole wyrażają charakter stacji, jak np. samochód, dom, punkt pomocy, digi. Jest ich blisko dwieście. Każda stacja wysyłając pozycję, wysyła również informację o symbolu. Kodowanie symbolu może odbywać się na kilka różnych sposobów. Podstawowym standardem jest kodowanie w polu informacji, razem ze współrzędnymi. Drugim sposobem kodowania jest umieszczenie ich w adresie przeznaczenia (przydatne dla trackerów wysyłających surowe dane NMEA z odbiornika GPS). Natomiast kodowanie w SSID znaku nadawcy obejmuje tylko 15 symboli i jest metodą przestarzałą.

Tabele symboli

Symbole zawarte są w dwóch równoległych tabelach: podstawowej i alternatywnej.

Metody kodowania symbolu:

Symbole są niekiedy nazywane ikonami. Jednak w oryginalnym protokole APRS symbole mogą przybierać różne wielkości i barwy wyrażające w ten sposób dodatkowe informacje, np. wielkość terenu objętego huraganem, czy też kolor symbolu wyraża zdolność stacji do obsługi wiadomości. Stąd w oryginalnym protokole nie jest używana nazwa ikona, jako coś niezmiennego, ale użyta jest nazwa symbol jako coś bardziej dynamicznego.

Każdy element kodowania znajdujący się na żółtym tle w tabeli symboli alternatywnych może być zastąpiony wykładnikiem (overlay). Może to być cyfra (0-9), aby przykładowo wszystkie samochody z grupy piątej pokazywały się na mapie jako ikona samochodu z cyfrą 5; może to być również litera (A-Z), jak to niekiedy jest stosowane w ikonach digi, np. ikona digi z literką S mówi nam, że digi obsługuje ścieżki WIDEn-n i SPn-n.
Według najnowszych zaleceń (3.07.2007) każdy z symboli w tabeli alternatywnej może pojawiać się z wykładnikiem. Np. restauracja może pojawić się z wykładnikiem M, aby wskazać na McDonalda, czy K, aby wskazać na KFC itp., czy symbol bankomatu może pojawić się z wykładnikiem $, kiedy obsługiwaną walutą są dolary, L dla funta brytyjskiego, E dla euro, P dla złotówki itp.

Grafika symboli została przedstawiona dla: P - programy APRS, K - radia Kenwood (w miejsce brakującej grafiki pojawia się kod /$ lub \$).

Podstawowa tabela symboli   /   Alternatywna tabela symboli   \
Kodowanie Grafika Znaczenie symbolu Kodowanie Grafika Znaczenie symbolu
/$ XYZ Cnn SSID P K \$ XYZ Enn P K
/! BB 00   /!   Police Station \! OB 00 \!   EMERGENCY (!)
Komisariat Policji Niebezpieczeństwo - awaria - wypadek
/" BC 01   /"   <reserved> (had been rain) \" OC 01 \"   <reserved>
<zarezerwowane> (wcześniej: deszcz) <zarezerwowane>
/# BD 02   /# /# Digipeater \# ODz 02 \# \#  Digipeater (with overlay)
Digi Digi (z wykładnikiem)
/$ BE 03   /$   Phone \$ OE 03 \$   Bank or ATM
Telefon Bank lub bankomat
/% BF 04   /%   DX Cluster \% OF 04 \%   <reserved>
   
/& BG 05   /& /& HF Gateway \& OGz 05 \& \&  Gateway (with overlay I=2way, R=1way )
Bramka KF Bramka (z wykładnikiem I=dwustronny IGate, R=rx IGate)
/' BH 06 -7 /' /' Small Aircraft \' OH 06 \'   Crash site
Mały samolot Miejsce wypadku
/( BI 07   /(   Mobile satellite groundstation \( OI 07 \(   Cloudy
Przewoźna naziemna stacja satelitarna Zachmurzenie
/) BJ 08   /)   Wheelchair (handicapped) \) OJ 08 \)   MODIS Earth Observation (NEW)
Wózek inwalidzki  
/* BK 09   /*   SnowMobile \* OK 09 \*   Snow
Skuter śnieżny Śnieg
/+ BL 10   /+   Red Cross \+ OL 10 \+   Church
Czerwony Krzyż Kościół
/, BM 11   /,   Boy Scouts \, OM 11 \,   Girl Scouts
Harcerze Harcerki
/- BN 12   /- /- House QTH (VHF) \- ON 12 \- \-  House (HF)
Dom (UKF) Dom (KF)
/. BO 13   /.   X \. OO 13 \.   Ambiguous Plot (Big Question mark)
  Niejednoznacznie określona pozycja
// BP 14   //   Dot \/ OP 14 \/   Waypoint Destination (D7/D700)
Kropka Miejsce przeznaczenia (dla D7/D700)
/0 P0 15   /0   Numerical Circle 0 Przestarzałe, należy używać w to miejsce: Okręg z wykładnikiem - kod \0 \0 A0z 15 \0 \0  Circle (with overlay E/I =IRLP/Echolink)
Okręg (z wykładnikiem E/I =IRLP/Echolink)
/1 P1 16   /1   Numerical Circle 1 \1 A1 16 \1    
/2 P2 17   /2   Numerical Circle 2 \2 A2 17 \2    
/3 P3 18   /3   Numerical Circle 3 \3 A3 18 \3    
/4 P4 19   /4   Numerical Circle 4 \4 A4 19 \4    
/5 P5 20   /5   Numerical Circle 5 \5 A5 20 \5    
/6 P6 21   /6   Numerical Circle 6 \6 A6 21 \6    
/7 P7 22   /7   Numerical Circle 7 \7 A7 22 \7    
/8 P8 23   /8   Numerical Circle 8 \8 A8 23 \8    
/9 P9 24   /9   Numerical Circle 9 \9 A9 24 \9   Gas station (blue pump)
Stacja benzynowa (niebieska pompa)
/: MR 25   /:   Fire \: NR 25 \:   Hail
Pożar Grad
/; MS 26   /; /; Campground \; NS 26 \; \;  Park / Picnic Area
Pole biwakowe Park / Miejsce pikników
/< MT 27 -10 /< /< Motorcycle \< NT 27 \<   NWS Advisory (gale flag)
Motocykl Służby meteorologiczne (powiewająca flaga)
/= MU 28   /=   Railroad Engine \= NU 28 \=   <reserved>
Lokomotywa  
/> MV 29 -9 /> /> Car \> NVz 29 \> \>  Car (with overlay)
Samochód Samochód (z wykładnikiem)
/? MW 30   /?   Server for files \? NW 30 \?   Info Kiosk (blue box with ?)
   
/@ MX 31   /@   Hurricane Future Prediction \@ NX 31 \@   Hurricane / Tropical Storm
Przewidywane miejsce huraganu Huragan / Burza tropikalna
/A PA 32   /A   Aid Station \A AAz 32 \A \A  Box (with overlay)
Punkt pomocy Skrzynka (z wykładnikiem)
/B PB 33   /B   BBS \B AB 33 \B   Blowing snow
  Zawiewający śnieg
/C PC 34   /C   Canoe \C AC 34 \C   Coastguard
kanu (odmiana kajaka) Straż przybrzeżna
/D PD 35   /D   <reserved> \D AD 35 \D   Drizzle
<zarezerwowane> Mżawka
/E PE 36   /E   Eyeball (eye catcher) \E AE 36 \E   Smoke
Gałka oczna (wizjer) Dym
/F PF 37   /F   Tractor \F AF 37 \F   Freezing Rain
  Marznący deszcz
/G PG 38   /G   Grid Square (6-character) \G AG 38 \G   Snow shower
QRA Lokator (sześcioznakowy) Opady śniegu
/H PH 39   /H   Hotel (blue bed icon) \H AH 39 \H   Haze
Hotel (niebieska ikona łóżka) Mgiełka, opary
/I PI 40   /I /I TCP/IP \I AI 40 \I   Rain shower
  Opady deszczu
/J PJ 41   /J   <reserved> \J AJ 41 \J   Lightning
  Wyładowania atmosferyczne
/K PK 42   /K   School \K AK 42 \K \K  Kenwood HT
Szkoła  
/L PL 43   /L   Logged-on user \L AL 43 \L   Lighthouse
Zalogowany użytkownik Latarnia morska
/M PM 44   /M   MacAPRS \M AM 44 \M   <reserved>
   
/N PN 45   /N   NTS Station \N AN 45 \N   Navigation Buoy
  Boja nawigacyjna
/O PO 46 -11 /O   Balloon \O AO 46 \O   Rocket
Balon Rakieta
/P PP 47   /P /P Police \P AP 47 \P   Parking
Policja (pojazd)  
/Q PQ 48   /Q   TBD \Q AQ 48 \Q   Earthquake
  Trzęsienie Ziemi
/R PR 49 -13 /R /R Recreation Vechicle \R AR 49 \R   Restaurant
Samochód kempingowy Restauracja
/S PS 50   /S   Space Shuttle \S AS 50 \S   Satellite / PACsat
Prom kosmiczny  
/T PT 51   /T /T SSTV \T AT 51 \T   Thunderstorm
  Burza
/U PU 52 -2 /U /U Bus \U AU 52 \U   Sunny
Autobus Słonecznie
/V PV 53   /V /V ATV \V AV 53 \V   VORTAC Nav Aid
  Pomocnicza stacja nawigacyjna VORTAC
/W PW 54   /W /W National Weather Service Site \W AWz 54 \W \W  NWS Site (with overlay)
Siedziba krajowych służb meteorologicznych Siedziba krajowych służb meteorologicznych (z wykładnikiem)
/X PX 55 -6 /X /X Helicopter \X AX 55 \X   Pharmacy Rx
  Apteka
/Y PY 56 -5 /Y /Y Yacht (sail boat) \Y AY 56 \Y   <reserved>
Jacht (łódź żaglowa)  
/Z PZ 57   /Z   WinAPRS \Z AZ 57 \Z   <reserved>
   
/[ HS 58   /[ /[ Person/Human \[ DS 58 \[   Wall Cloud
Osoba ludzka Ściana chmur
/\ HT 59   /\   Triangle (DF) \\ DT 59 \\   <reserved>
Trójkąt (direction finding)  
/] HU 60   /]   PBBS \] DU 60 \]   <reserved>
   
/^ HV 61   /^ /^ Large Aircraft \^ DVz 61 \^ \^  Aircraft (with overlay)
Duży samolot Samolot (z wykładnikiem)
/_ HW 62   /_ /_ Weather Station (blue) \_ DWz 62 \_ \_  WX Stn with digi (green) (with overlay)
Stacja pogodowa (niebieska) Stacja pogodowa z digi (zielona) (z wykładnikiem)
/` HX 63   /'   Dish Antenna \` DX 63 \'   Rain
Antena talerzowa Deszcz
/a LA 64 -1 /a /a Ambulance \a SAz 64 \a   ARRL ARES etc. (with overlay)
  Organizacja krótkofalarska (z wykładnikiem)
/b LB 65 -4 /b /b Bike \b SB 65 \b   Blowing Dust/Sand
Rower Wiejący kurz/piasek
/c LC 66   /c   Incident Command Post \c SCz 66 \c   Civil Defense (RACES) (with overlay)
Posterunek kierowania akcją Obrona cywilna (z wykładnikiem)
/d LD 67   /d   Dual Garage (Fire Dept) \d SD 67 \d   DX Spot by Callsign
Remiza strażacka  
/e LE 68   /e   Horse (equestrian) \e SE 68 \e   Sleet
Koń (jeździec) Deszcz ze śniegiem
/f LF 69 -3 /f /f Fire Truck \f SF 69 \f   Funnel Cloud
Wóz strażacki Lejowata, kominowa chmura
/g LG 70   /g /g Glider \g SG 70 \g   Gale Flags
Lotnia Powiewające flagi
/h LH 71   /h   Hospital \h SH 71 \h   Ham Store
Szpital Sklep krótkofalarski
/i LI 72   /i   IOTA (island on the air) \i SIz 72 \i   Indoor Box digipeater (with overlay)
  Wewnętrzny digi (z wykładnikiem)
/j LJ 73 -12 /j /j Jeep \j SJ 73 \j   Work Zone (steam shovel)
  Roboty (koparka)
/k LK 74 -14 /k /k Truck \k SK 74 \k   SUV
Ciężarówka Samochód sportowo-terenowy
/l LL 75   /l   Logged-on laptop \l SL 75 \l   Area Locations (box, circles, etc.)
Zalogowany z laptopa Obszar (kwadrat, koło itd.) - zamiast symbolu figury geometryczne
/m LM 76   /m   Mic-Repeater \m SM 76 \m   Value Signpost (3 digit display)
Przemiennik foniczny przyjmujący ramki APRS w formacie Mic-E Tablica milowa (3 cyfry)
/n LN 77   /n /n Node \n SNz 77 \n \n  Triangle (with overlay)
Noda Trójkąt (z wykładnikiem)
/o LO 78   /o   EOC - Emergency Operation Center \o SO 78 \o   Small Circle
Sztab kryzysowy Mały okręg
/p LP 79   /p   Rover (puppy) \p SP 79 \p   Partly Cloudy
Łazęga (szczeniak) Lekkie zachmurzenie
/q LQ 80   /q   Grid Sq \q SQ 80 \q   <reserved>
QRA Lokator  
/r LR 81   /r   Repeater \r SR 81 \r   Restrooms
Przemiennik Toalety
/s LS 82 -8 /s /s Ship (power boat) \s SSz 82 \s \s  Ship / boat (top view) (with overlay)
Łódź motorowa Łódź (z wykładnikiem)
/t LT 83   /t   Truck Stop \t ST 83 \t   Tornado
Postój ciężarówek  
/u LU 84   /u /u Truck (18 wheeler) \u SUz 84 \u \u  Truck (with overlay)
Ciężarówka (18 kołowa) Ciężarówka (z wykładnikiem)
/v LV 85 -15 /v /v Van \v SVz 85 \v \v  Van (with overlay)
Minibus Minibus (z wykładnikiem)
/w LW 86   /w   Water Station \w SW 86 \w   Flooding
Stacja wodna Wylew (rzeki)
/x LX 87   /x   xAPRS (Unix) \x SX 87 \x   Wreck or Obstruction ->X<-
  Wrak lub przeszkoda ->X<-
/y LY 88   /y /y Yagi @ QTH \y SY 88 \y   Skywarn
QTH z anteną Yagi Ostrzeżenie pogodowe
/z LZ 89   /z   Shelter (evacuation) \z SZ 89 \z   Shelter (evacuation) (with overlay)
Schron ewakuacyjny Schron ewakuacyjny (z wykładnikiem)
/{ J1 90   /{   <reserved> \{ Q1 90 \{   Fog
  Mgła
/| J2 91   /|   <reserved> (Stream Switch) \| Q2 91 \|   <reserved> (Stream Switch)
   
/} J3 92   /}     \} Q3 92 \}    
   
/~ J4 93   /~   <reserved> (Stream Switch) \~ Q4 93 \~   <reserved> (Stream Switch)
   

Wyszukiwanie stacji, które użyły danego symbolu z określonym wykładnikiem znajduje się w Bazie danych. Należy posłużyć się kodowaniem /$ lub \$. Statystyka symboli wg APRSWorld.

Kodowanie w polu informacji

Najczęściej stosowane jest kodowanie symbolu w polu informacji ramki packetowej. Symbol zostaje wyrażony z pomocą /$ lub \$. Pierwsza część znajduje się za latitude, druga za longitude. I tak np. symbol domu /- zostanie wpisany jako:
=5224.78N/01653.52E-

W przypadku, gdy symbol z tabeli alternatywnej \$ posiada wykładnik, to wykładnik wchodzi w miejsce \ Czyli symbol digi \# z wykładnikiem S przybiera postać S#
=5224.78NS01653.52E#

Hierarchia metod kodowania

Może się zdarzyć, że w jednej ramce informacja o symbolu znajdzie się w kilku miejscach. Informacje te mogą nawet być ze sobą sprzeczne. Jak zostało to przedstawione w poniższej tabelce: SSID nadawcy zawiera liczbę -7, oznacza to mały samolot; adres zawiera MV, oznacza to samochód; a w polu informacji jest /j oznaczające Jeep'a. Istnieje zatem hierarchia tych metod. Według niej, symbol zawarty w polu  informacji (/$ lub \$) jest pierwszorzędny i według tego kodowania jest on odczytywany. Pozostałe zostają zignorowane. Jeśli nie ma zakodowanego symbolu w polu informacji, wówczas brany jest  pod uwagę symbol wyrażony w adresie przeznaczenia (GPSxyz, GPSCnn lub GPSEnn), a ignorowany jest symbol zawarty w SSID stacji. Jeśli nie ma w innym miejscu zakodowanej informacji o symbolu, to dopiero wówczas SSID nadawcy odczytywane jest jako jego kod.
  SP3LYR-7>GPSMV,WIDE: !0123.45N/01234.56Wj
Kodowanie w SSID nadawcy w adreesie przeznaczenia w polu informacji
SP3LYR-7 GPSMV !0123.45N/01234.56Wj
Symbol mały samolot samochód jeep

Symbol kodowany w SSID

Kodowanie symboli w SSID adresu źródła, czyli nadawcy, przypisuje kolejnym numerom piętnaście symboli.
Ten sposób kodowania jest brany pod uwagę przez programy APRS, tylko wtedy, gdy kod, nie znajduje się w żadnym innym miejscu ramki packetowej.
Kodowanie symbolu w SSID zostało zaniechane w roku 1998 i nowsze programy APRS mogą ich nie dekodować.
SSID Symbol
-0 [bez symbolu]
-1 ambulans
-2 autobus
-3 wóz strażacki
-4 rower
-5 jacht
-6 helikopter
-7 mały samolot
-8 łódź motorowa
-9 samochód
-10 motocykl
-11 balon
-12 jeep
-13 samochód kempingowy
-14 ciężarówka
-15 minibus

Symbole zaktualizowane we wrześniu 2005

Do specyfikacji APRS są wprowadzane uaktualnienia, także odnośnie znaczenia symboli. Są to niewielkie poprawki, jednak programy APRS nie zawsze nadążają za zmianami. Skutkiem tego stosują dalej symbole w znaczeniu zdezaktualizowanym. Np. /T odnoszący się aktualnie do kamery SSTV, jest interpretowany według starego znaczenia jako burza, czy też symbol /( dla przewoźnej stacji satelitarnej, odczytywany jest dalej jako zachmurzenie.

kody $
tabela podstawowa
tabela alternatywna

WA8LMF

Stephen H. Smith WA8LMF opracował widoczną obok grafikę dla aktualnego znaczenia symboli.
Górne zestawienie obejmuje składnik $ dla kodowania /$ oraz \$.
Żółte pola oznaczają możliwość użycia wykładników dla symboli alternatywnych.
Środkowe zestawienie obejmuje grafikę symboli z tabeli podstawowej /.
Dolne zestawienie obejmuje grafikę symboli z tabeli alternatywnej \.
Niniejszą grafikę lub grafikę wg własnej kompozycji, możemy zaaplikować do programów APRS, które na to pozwalają. Pozwala nam na to m.in. program UI-View.


Symbole dla UI-View

Aby zastosować zaktualizowane symbole do programu UI-View, należy w tym celu pobrać pliki z grafiką i txt, rozpakować je, a następnie umieścić w folderze ...\Peak Systems\UI-View32. Symbole programu UI-View zawarte są w plikach symb.bmp i symb2.bmp, możemy dodać nowy zestaw grafiki jako pliki o nazwach mysymb i mysymb2. Wówczas bez usuwania pierwotnych program będzie korzystał z uaktualnionych.


Kenwood
TM-D710 RC-D710
symbole D710

TX

Symbole tx

Radia TH-D7 i TM-D700 firmy Kenwood mogą wysyłać każdy symbol APRS. 15 z nich wybieranych jest  w menu bezpośrednio. Są to przede wszystkim te, które są najczęściej używane w stacjach ruchomych. Natomiast wszystkie pozostałe musimy wybierać w menu za pomocą ich kodu /$ lub \$. Menu w TH-D7: 2-8, TM-D700: 3-8; pozycja OTHERS. Wpisujemy najpierw kod $ z pierwszej kolumny. Następnie wybieramy / lub \, aby określić, czy dotyczy on symboli podstawowych, czy alternatywnych. Dla symboli alternatywnych z wykładnikiem możemy zastąpić \ stosowną cyfrą lub literą.

RX

symbole rx

Symbole odbieranych stacji są pokazywane, w urządzeniach Kenwood TH-D7 i TM-D700, z pomocą grafiki widocznej obok. W pewnych przypadkach ta sama grafika pokazuje się dla dwóch lub więcej symboli APRS. Jak zostało to wyszczególnione dla każdego z nich za pomocą kodów /$ i \$, oraz ich nazwy. I tak np. grafika samolotu w radiu Kenwood będzie wyświetlana dla pięciu różnych symboli APRS, ale spokrewnionych ze sobą. W miejsce wszystkich pozostałych symboli, które nie znalazły się w tej tabelce, pojawia się ich kod jako /$ lub \$.