javAPRS

Lokalizacja stacji odbywa się w czasie rzeczywistym. Stacje ruchome pozostawiają na mapie ślad przebytej trasy. Pokazywane są stacje od momentu wejścia na stronę lub jej odświeżenia. Sieć radiowa APRS pracuje w cyklu pół godzinnym, czyli najpóźniej po 30 minutach powinny pojawić się raporty od wszystkich czynnych stacji.

Okręgi wokół stacji stałych zostają wyrysowane w kolorze zielonym dla PHG i RNG, natomiast w kolorze fioletowym dla DF i DFS. Wektory kierunku/prędkości dla stacji ruchomych (przemieszczanie się) rysowane są w kolorze czerwonym, a dla stacji pogodowych (wiatr) w kolorze niebieskim. Szczegółowe dane o stacji pojawiają się u dołu okna po kliknięciu na jej ikonę.

Komendy przesuwania mapy
(Shift zwiększa zoom/przewijanie dwukrotnie)
Komendy dla konsoli Java
(należy otworzyć konsolę w przeglądarce - Narzędzia)
CTRL-klik (myszka) środek mapy w miejscu kliknięcia L lista stacji zostaje skopiowana do konsoli Java
ALT-klik (myszka) (Prawy klik) przybliżenie do miejsca kliknięcia W raporty ze stacji WX skopiowane do konsoli Java
Strzałki przesuwanie mapy B beacony skopiowane do konsoli Java
U lub PGUP oddalenie (szerszy widok) I ID stacji skopiowane do konsoli Java
D lub PGDN przybliżenie (węższy widok) M message (ostatnie 25) skopiowane do konsoli Java
    C circle - rysowanie okręgów PHG
    T tracking - centrowanie mapy wg stacji, na którą ostatnio kliknęliśmy
    N ramki i ich interpretacja (od stacji, na którą ostatnio kliknęliśmy)
Java nie jest obsługiwana przez Twoją przeglądarkę
Dane pobierane są z portu 14578 polskiego serwera APRS.

Jeśli masz problemy z pracą programu Java, ściągnij najnowszą jej wersję.