Open Tracker

Popularny OpenTracker, którego opracował Scott N1VG, posiada kilka wersji hardwarowych. Obecnie dostępne są: OT1+ i T2. Odpowiedni firmware można zmienić, czy uaktualnić za pomocą programu konfiguracyjnego.
OT1+ może służyć m.in. jako tracker, który na podstawie danych GPS formuje sygnał packetowy podawany do trx, przekazywać odebrane stacje jako waypointy do GPSa; współpracować ze stacją pogodową, wysyłać dane telemetryczne, czy też służyć jako KISS modem.
T2 oprócz funkcji spełnianych przez OT1+ może pracować jako digi, a także jednocześnie pełnić funkcje TNC i na drugim porcie współpracować z odbiornikiem GPS, czy stacją pogodową.

Konfiguracja

Konfiguracja OT w różnych jego wersjach OT1, OT1+, Tracker2 odbywa się z pomocą programu, który można znaleźć na stronie autora.

Przykładowa konfiguracja dla zastosowania OT jako tracker w stacji mobilowej.

okno programu konfiguracyjnego OT+

Przykładowe parametry dla pracy ze SmartBeaconing

konfiguracja SmartBeaconing