Tracking

Stacje ruchome wysyłają w pewnych odstępach czasu aktualną pozycję. Na podstawie tych raportów program APRS pozwala na bieżące śledzenie stacji. Funkcja 'tracking' służy do zapisywania trasy przebiegu, aby ją później odtworzyć.
Raporty zawierają również prędkość, kierunek jazdy, oraz wysokość bezwzględną.

tracking APRSPointPrzykładowy track wykonany z pomocą programu APRSPoint

TrackpointTrackpoint

Program Trackpoint służy do umieszczania pozycji stacji APRS oraz ich śladów (tracków) na mapach Street Atlas (dla USA), a także na mapach dla odbiorników GPS pracujących pod MapSource. Dla nas przydatna jest szczególnie druga opcja, gdyż nawet polskie opracowania map dla odbiorników GPS firmy Garmin są kompatybilne z MapSource.
Trackpoint może pobierać dane z serwera APRS, ale też można otworzyć port w UI-View, aby tą drogą Trackpoint pobierał dane, dzięki takiemu rozwiązaniu możemy uzyskać dane przychodzące do nas na porcie radiowym. W UI-View należy w APRS Server Setup zaznaczyć Enable Local Server, a w Trackpoint wpisać port jako localhost:1448 (o ile nie zmienialiśmy w UI-View standardowych ustawień numeru portu).

dane z Trackpoint pod MapSource

LogFileExtract

LogFileExtract - aplikacja dla UI-View pozwalająca na śledzenie przebiegu stacji - wyciąga z logu dane jednej stacji.