Digi regionalny na UI-View

Absolutnie nie należy konfigurować w ten sposób stacji domowych - w regionie może być tylko jeden regionalny digi - w przeciwnym razie następuje zablokowanie sieci.

Program UI-View może być użyty do obsługi digi regionalnego zgodnie z nowymi standardami po małych modyfikacjach. W tym celu należy:

[DIGI_OPTIONS]
DIGI_ENABLED=TRUE
UI_ONLY=TRUE
ALIAS_SUBSTITUTION=TRUE
DUPE_SUPPESS_SECONDS=30
ALIAS=SP3LYR
UIFLOOD=WIDE
UITRACE=TRACE
WIDEN-N=FALSE
TRACEN-N=FALSE
SUBST_ALIAS=SP3LYR
EXCLUDED=""
UIFLOOD=SP
UITRACE=WIDE
ALIAS=SP3LYR,WIDE7-7,WIDE7-6,WIDE7-5,WIDE7-4,WIDE7-3,WIDE7-2,WIDE6-6,WIDE6-5,
WIDE6-4,WIDE6-3,WIDE6-2,WIDE5-5,WIDE5-4,WIDE5-3,WIDE5-2,WIDE4-4,WIDE4-3,WIDE4-2
ALIAS=SP3LYR,WIDE7-7,WIDE7-6,WIDE7-5,WIDE7-4,WIDE7-3,WIDE7-2,WIDE6-6,WIDE6-5,
WIDE6-4,WIDE6-3,WIDE6-2
[DIGI_OPTIONS]
DIGI_ENABLED=TRUE
UI_ONLY=TRUE
ALIAS_SUBSTITUTION=TRUE
DUPE_SUPPESS_SECONDS=30
ALIAS=SP3LYR,WIDE7-7,...
UIFLOOD=SP
UITRACE=WIDE
WIDEN-N=TRUE
TRACEN-N=TRUE
SUBST_ALIAS=SP3LYR
EXCLUDED=""

digi Wn,SPnIstotne dla pracy digi jest zaznaczenie wszystkich pięciu okienek.

Alias(es) znajdują się wszystkie kombinacje, które wcześniej wpisywaliśmy.

Jako Sub Alias należy wpisać własny znak stacji.

Dupe secs (liczba sekund dla duplicate checking) standardowo przyjęta jest jako 30 sekund.

konfiguracja dla digi Wn,SPnStacja pracująca jako digi nie powinna przesadzać z nadmiernymi ścieżkami dla własnych beaconów skoro będą wysyłane co 10 minut. W UI-View można skonfigurować tylko jeden beacon.

Unproto address (adres przeznaczenia + ścieżka) wystarczy jako APRS,WIDE2-2 lub APRS,SP2-2. Do ścieżki beaconu stacji pracującej jako digi, nie należy wstawiać WIDE1-1. Adres przeznaczenia wpisany jako APRS zostanie automatycznie przez UI-View zamieniony na APU25N (dla wersji 2.03).

Beacon comment - na początku, bez poprzedzającej spacji, należy umieścić PHG. Dalej w komentarzu należy zamieścić informacje o digi, w pierwszej kolejności informację o obsługiwanych ścieżkach i ich limitach, jak np. W3,SPn.

Beacon interval Fixed - czas wysyłania beaconu, co 10 minut.

Symbol digi z wykładnikiem opisany jest jako No. Digi w O'ly wpisujemy wykładnik S.