Serwery internetowe

APRS-IS, czyli APRS - Internet System, jest siecią internetową, łączącą sieci radiowe APRS z całego świata. Indywidualny użytkownik może na bieżąco mieć pogląd na ruch APRS w różnych częściach świata. Dzięki APRS-IS można było stworzyć bazę danych przesyłanych w APRS. Dane można odtwarzać w późniejszym czasie. Jest kilka serwisów internetowych pozwalających na wyszukiwanie poszczególnych stacji w bazie danych. Najpopularniejszym serwisem jest obecnie aprs.fi, choć pierwszym bardzo popularnym był FindU. Pozwalają na generowanie graficznych wykresów, tabel, map, zestawienia ramek packetowych. Innym serwisem jest jFindU, który z pomocą javAPRS daje na mapach przeglądarki internetowej podgląd bieżącego rozwoju wydarzeń. Serwis APRSWorld daje podobne możliwości, jak FindU, ale używa odrębnej bazy i posługuje się nieco inną metodą. Polska baza danych została stworzona przez Tomka SQ5DCP.

Początkiem APRS-IS było stworzenie w roku 1997 APRServe przez Steve'a Dimse K4HG. APRS-IS składa się obecnie z trzech (first, second, third) rdzennych serwerów (Tier), z którymi mogą komunikować się poszczególni klienci. Otrzymują wówczas cały ruch z APRS-IS. Do rdzennych serwerów Tier, podłączona jest spora liczba serwerów Tier2. Porty serwerów Tier2 pozwalają na żądane odfiltrowanie danych, aby nie obciążać zbędnie łączy. Istnieją tam również porty z historią ruchu, dzięki czemu zaraz po połączeniu można otrzymać określony ruch APRS z ostatnich np. 30 minut. Taką możliwość dają serwery pracujące z javAPRS. Na serwerach javAPRS jest dostępne również definiowanie danych za pomocą filtrów.

Połączenie z serwerem APRS jest możliwe dla każdego klienta i pobieranie danych, jednak przekazywanie danych do serwera APRS związane jest z autoryzacją. Taka autoryzacja następuje z pomocą 'Validation Number', który jest generowany na podstawie znaku wywoławczego stacji krótkofalarskiej. Klient (program APRS) wysyłając dane do serwera dołącza do nich automatycznie TCPIP. Jednak w przypadku, gdy klient nie jest autoryzowany (nie został wysłany Validation Number podczas logowania), serwer automatycznie zamienia TCPIP na TCPXX. Dane oznaczone jako TCPXX nie będą mogły wyjść na antenę na żadnej bramce internetowej, pozostają jedynie dostępne w APRS-IS. Dodatkowo serwery APRS dodają do danych informację o sposobie ich przekazania za pomocą konstrukcji q, będą to takie informacje, jak qAC, qAX, qAU, qAo, qAO, qAS, qAr, qAR. Natomiast klienci (programy) mogą dodawać qAR, qAZ, qAI.Polskie serwery APRS w sieci Tier2

T2Poland - Serwer Polskiej Grupy APRS

W dniu 19 maja 2004 został uruchomiony polski serwer APRS-IS. Serwer komputerowy DELL PowerEdge 1550CS został zakupiony przez Andrzeja SP3LYR w bydgoskiej firmie DEVICE-POLAND ze specjalnym rabatem dla krótkofalowców pracujących emisją APRS. Dziękujemy firmie za ten miły gest. Serwer był podpięty (2004-2007) do uczelnianej sieci Akademii Techniczno - Rolniczej w Bydgoszczy dzięki pomocy prof. Zdzisława Drzycimskiego - Dziekana Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki któremu również serdecznie dziękujemy za przychylność. Jednak po licznych problemach, zrywaniem wyjścia serwera do sieci internetowej, serwer został przeniesiony do firmy Device-Poland. Od maja 2011 został utworzony dla naszych celów serwer wirtualny KVM w serwerowni firmy Nette w Lublinie dzięki Przemkowi SQ5JIV. Obecny stan zapewnia szybkie łącza, ciągłość zasilania i pracę na nowoczesnym sprzęcie z bieżąco aktualizowanym oprogramowaniem.
Osoby zaangażowane w obsługę serwera: Waldek SP2ONG który uruchomił oprogramowanie javAPRSServer w jego początkach, ale także Darek SP2BZW, Jakub SQ2EAZ i Tomek SQ5DCP - obecnie w głównej mierze czuwający nad administracją.

Podgląd ruchu na serwerze T2Poland

Adres  Porty
server.aprs.pl
 lub
46.21.223.230
10152 - Full APRS-IS Feed
14578 - Poland Feed II
14579 - Poland Feed I
14580 - User-defined Filtered Feed
1314 - Message Feed

Więcej informacji pod T2POLAND Status Report  

Poza T2Poland pracują również:

T2Krakow - Adam SP9ACQ

T2Lodz - Jacek SP7EZD

T2Radom - Tomek SQ5DCP

T2SP - Paweł SQ9EZH

T2Szczecin - Janusz SP1LOP


UI-View

lista serwerówAktualizacja listy serwerów

Korekta aktualnej listy serwerów APRS może być ściągnięta automatycznie w programie UI-View. Należy wejść w File - Download APRS Server List. Trzeba jednak zmienić miejsce pobierania uaktualnień. Jest kilka miejsc, ale najbardziej optymalne wydaje się pobranie listy serwerów pracujących w sieci Tier2, gdyż one dają nam możliwość konfiguracji filtrów. W tym celu należy wpisać

     aprs2.net/APRServe2.txt

Następnie kliknąć na Download.


Praca z łączem internetowym

Select One Or More Servers
Z listy można usunąć dany serwer:port poprzez najechanie na niego myszką i naciśnięcie klawisza Delete. Do listy można dopisać kolejny serwer z określonym portem poprzez najechanie myszką na okno z listą serwerów, naciśnięcie klawisza Insert, a następnie wpisanie jego adresu z portem po dwukropku i zatwierdzenie klawiszem Enter. Połączenie następuje tylko z serwerem (serwerami), które są zaznaczone po lewej stronie. Jeśli zaznaczonych jest więcej, to połączenie odbywa się rotacyjnie.

APRS server log on required
Jeśli logowanie na serwerze nie będzie dokonane, nasza praca będzie w ograniczonym zakresie, jak dla klientów bez licencji krótkofalarskiej.

Validation number
Numer ten otrzymujemy wraz z rejestracją programu - zajrzyj do emaila. Koniecznie należy go tutaj wpisać.

Enable auto reconnect
Należy okienko zaznaczyć, aby w przypadku zerwania połączenia z serwerem program automatycznie je ponowił.

Max silence
Program UI-View rozpoznaje, czy otrzymuje jakiekolwiek dane z serwera, jeśli nie otrzymał ich w okresie podanej tu liczby minut, wykonuje nowe połączenie z serwerem. Nawet jeśli korzystamy z portu 14580 i nie podaliśmy żadnych definicji filtrów, to serwer podaje w odstępach minutowych własną identyfikację, co pozwala na potwierdzenie łączności.  

Extra log-on text
Zdefiniowanie filtrów według własnych parametrów

Konfiguracja dla bramki internetowej


auto-connectAutomatyczne połączenie z serwerem

Połączenie z serwerem następuje dopiero, gdy wybierzemy Action - Connect to APRS Server. Ale można również dopisać do stałych operacji programu automatyczne połączenie UI-View z serwerem. Należy w File - Schedule Editor wybrać APRSERVE CONNECT i określić liczbę minut, po jakiej następuje samoczynne połączenie od uruchomienia programu. Wprawdzie można wpisać 0, jednak wpisanie +1 pozwala na bardziej bezkonfliktowe wykonanie operacji, gdyż w momencie uruchamiania programu zwykle wykonywanych jest jeszcze kilka innych czynności.