APRSPoint

APRS Point

Konfiguracja stacji

General   Position   Weather   Message   Misc

ustawieniaCall sign - znak wywoławczy z SSID lub bez niego.

Unproto - adres przeznaczenia - aby zamieścić informację o wersji programu należy tu wpisać APO422

Via - ścieżka packetowa.

Symbol - symbol stacji wybieramy z listy wg nazwy.

Hide name for new map symbol - zaznaczenie okienka powoduje, że umiejscowienie nowej stacji na mapie odbywa się za pomocą symbolu, bez nazwy stacji (nazwę można później umieścić).

Reporting Intervals - odstępy czasowe wysyłania raportów.

Position - raportów pozycji.

Weather - raportów pogodowych.  

Latitude - szerokość geograficzna, minus dla S.

Longitude - długość geograficzna, minus dla W.

Współrzędne geograficzne są tu wpisywane w formacie, który jest standardem dla MapPoint, czyli stopnie i dziesiętne ułamki stopnia.

Altitude - wysokość bezwzględna (npm) wpisywana w stopach.

Power - moc nadajnika w watach.

Height - wysokość anteny ponad średnią wysokością powierzchni terenu (HAAT) wpisywana w stopach.

Gain - zysk anteny w dB. Directivity - kierunkowość anteny w stopniach (od N).

Comment - nasz własny komentarz.  

Monitoruje parametry otrzymywane ze stacji pogodowej lub służy do manualnego ich wpisywania.  

Kolejne okienka odnoszą się do następujących parametrów pogodowych: c, s, g, t, r, P, p, h, b.   Opis parametrów znajduje się w dziale Raporty pogodowe.  

Monitor - pokazuj: wszystkie wiadomości lub wiadomości adresowane do mnie.

Filter - pozwala na odbiór biuletynów i komunikatów, lub ich wykluczenie (pierwsze okienko), uwzględnianie SSID adresata wiadomości lub nie (drugie okienko), ograniczenie odbieranych wiadomości do wiadomości przychodzących od stacji z określonym adresem przeznaczenia (Subnet).

Sound - sygnalizacja dźwiękowa przychodzących wiadomości, uaktywnienie funkcji i adres pliku dźwiękowego.  

Initial Map View - wybór zachowanego pliku z mapą, która zostanie otwarta po uruchomieniu programu.

TNC Log File - miejsce logowania danych z TNC.

Track Line Size - grubość linii rysowanej dla śledzonych stacji.

Track Line Style - rodzaj linii rysowanej dla śledzonych stacji.

Konfiguracja filtrów

TH-D7