Lokalne przemienniki foniczne jako obiekty APRS

przemiennik fonicznyObiekty z informacją o lokalnych przemiennikach są wysyłane z symbolem /r i częstotliwością pracy umieszczoną w nazwie. Obiekty wysyłane są tylko i wyłącznie przez pobliskie digi bez żadnej ścieżki. Informacja przeznaczona jest dla stacji przemieszczających się w okolicy, aby ułatwić nawiązanie łączności. Odebranie obiektu powinno być równoznaczne z wejściem w radiowy zasięg przemiennika.

obiekt przemiennika SR3P

Emisja obiektów

Obiekty są wysyłane tylko i wyłącznie poprzez lokalne digi, aby nie zapychać sieci dodatkowymi informacjami. Wysyła digi, który jest w pobliżu przemiennika. Należy wybrać przemiennik, który jest zalecany dla przejeżdżających.
Obiekty są wysyłane tylko i wyłącznie do stacji w bezpośrednim zasięgu, czyli bez ścieżki. Odebranie takiego obiektu powinno być jednoznaczne z wejściem w radiowy zasięg przemiennika fonicznego.
Obiekty są wysyłane, co 10 minut.

Należy się posłużyć dodatkowym beaconem, który znajduje się w KPC-3+, UIDIGI, X-Digi, czy w digi_ned.
Stacje domowe nie powinny emitować takich obiektów ani do sieci radiowej, ani do APRS-IS. Tym bardziej stacje pracujące z UI-View nie powinny ich emitować, ponieważ ścieżka obiektów jest tak długa, jak ścieżka jego własnych beaconów.

Format obiektów

;145.650-P*111111z5226.18N/01656.04ErT110 - R30k Kom 2Pn20 Poznan SR3P

Identyfikator

;

Nazwa - częstotliwość

145.650-P

Nazwy obiektów muszą zawierać 9 bitów, jeśli jest mniej cyfr/znaków/liter należy zostawić puste pola.
Obiekt z położeniem przemiennika powinien zawierać częstotliwość jako nazwę, oraz dodatkowy element, który będzie go odróżniał od innych przemienników pracujących na tej częstotliwości. Należy go tak dobrać, aby nie dublować już emitowanych obiektów. Można sprawdzić na findU, jakie są już wykorzystane, np. 145.6* czy 145.7* oraz 438*, 439*.

Formaty:
FFF.FFF-x    częstotliwość, (-/+), x element wyróżniający A-z, 0-9
lub
FFF.FFFxy    xy powiat
FFF.FF-xy    (dla przemienników z pełnym 10) xy powiat

Posłużenie się częstotliwością pracy przemiennika daje większą przejrzystość zarówno na liście odebranych stacji, jak też na mapie. Operator prowadzący jednocześnie pojazd może z łatwością odczytać częstotliwość przemiennika bez wchodzenia w szczegóły stacji. Również operator stacji mobilowej przekazującej odebrane stacje jako waypointy do GPSa może na jego mapie z łatwością dostrzec ich częstotliwość.
Najnowszy model OpenTracker+ nie posiada wprawdzie wyświetlacza, ale podaje waypointy do GPSa, wówczas na mapie można znaleźć nie tylko ich położenie, ale także częstotliwość.
Funkcja "Tune" w radiach TM-D710 pozwala na automatyczne przestrojenie na częstotliwość zawartą w nazwie obiektu. Jeśli nazwa FFF.FF i dalej znak inny niż cyfra, D710 uzupełnia zero; jeśli nazwa FFF.FFF to D710 zaokrągla do częstotliwości wg ustawionego kroku, np. 145.787 i krok w radiu 12,5kHz, to zaokrąglenie następuje do 145.787,5kHz.

Separator

*

Czas

111111z

Obiekt wpisany na stałe do TNC nie będzie miał realnego czasu, ale format obiektów zakłada, że czas jest ich koniecznym składnikiem. Wysyłanie 000000z sprawiłoby ignorowanie obiektów, 111111z jest umowną wartością dla obiektów wpisanych na stałe.

Współrzędne i symbol

5226.18N/01656.04Er

QSO RepeaterSymbol dla przemienników fonicznych to /r, czyli QSO Repeater.
Uwaga! Często popełniany błąd polega na używaniu symbolu /m, czyli Mic-E Repeater, który odnosi się do przemienników zdolnych do pracy w trybie Mic-E.

Subton (T, CTCSS, DCS)

T110

Informacja o subtonie, z którym pracuje przemiennik, czy też o cyfrowym kodzie wyrażana jest jako Txxx lub Dxxx. T - ton T lub CTCSS. D - kod DCS. xxx - wartość. Np. T107 lub T088

Format przestrojenie odbiornika FM/FMN rodzaj i wartość ton/CTCSS/DCS
T079 duże "T" szeroki - FM ton 79,7 Hz (tx)
t079 małe "t" wąski - FMN ton 79,7 Hz (tx)
tOFF małe "t" wąski - FMN ton wyłączony
C079 duże "C" szeroki - FM CTCSS 79,7 Hz (tx/rx)
c079 małe "c" wąski - FMN CTCSS 79,7 Hz (tx/rx)
D023 duże "D" szeroki - FM kod DCS 023 (tx/rx)
d023 małe "d" wąski - FMN kod DCS 023 (tx/rx)

Można również wyrazić konieczność użycia tonu 1750Hz do otwierania przemiennika przez informację 1750.

Shift

-

Po informacji o subtonie znajduje się informacja o shifcie przemiennika. Sam + lub - oznacza shift z domyślną wielkością. +760 czy -060 przekazuje również wielkość shiftu.
Np.

Format przesunięcie wielkość
+ plus domyślna
- minus domyślna
+760 plus 7,6 MHz
+7600kHz
-060 minus 600 kHz
-0600kHz

 

Zasięg

R30k

Zasięg przemienników fonicznych wyrażany jest w formacie Rxxm lub Rxxk. R - range. xx - liczba mil lub kilometrów. m - mile, k - kilometry. Np. R35k

Inne informacje

Kom 2Pn20 Poznan SR3P

Nie ma potrzeby wstawiania ponownie częstotliwości przemiennika*, skoro jest ona już w nazwie. Można zamieścić informacje o lokalnych spotkaniach klubowych, czy komunikatach. W powyższym przykładzie zawarta jest informacja o lokalnych komunikatach, co drugi poniedziałek o 20-tej.
Obiekty mają służyć przede wszystkim stacjom przejeżdżającym przez okolicę, więc należy zadbać, aby długość informacji mieściła się na wyświetlaczu D700. Inne informacje, jak nazwa miejscowości, czy znak przemiennika mogą wykraczać poza te pola.

* w przypadku SR3TK, który pracuje jako cross-band, wstawiona jest do komentarza przeciwległa częstotliwość. Jej format spełnia standardy pozwalające na przestrojenie TM-D710 z pomocą funkcji 'Tune' wg QRG w komentarzu, tzn. FFF.FFFMHz

obiekt 145.787-G

Więcej szczegółów http://www.ew.usna.edu/~bruninga/aprs/freqspec.txt