UIDIGI

Firmware UIDIGI służy do obsługi samodzielnego digipeatera APRS opartego na TNC. Program wypalany jest w EPROMie dla dowolnego TNC, który jest kompatybilny z TNC2. Odpowiednia konfiguracja UIDIGI pozwala na obsługę ramek UI wysyłanych ze ścieżkami zgodnymi z New-N.

Program został napisany przez Marco Savegnago IW3FQG. Ostatnia wersja 1.9Beta3 opracowana w styczniu 2004 zawiera kilka błędów, które mogą być całkowicie usunięte tylko przez autora, a tymczasem możemy zastosować następujące obejścia:

Konfiguracja digi w UIDIGI

Program UIDIGI wpisywany do dowolnego TNC2 zawiera plik UIDIGI.txt, w którym konfigurujemy pracę digi przed wypaleniem EPROM-u choć później też są możliwe zmiany ustawień.

Istotne dla pracy z nowymi standardami pracy sieci APRS są ustawienia:

   UIFloodOptions     4   (konieczne!)
   UITraceOptions     2   (konieczne!)
   UIFloodCall      SP   (alias n-n nie trasowany)
   UITraceCall      WIDE  (alias n-n trasowany, czyli WIDEn-n)
   PPersistance      255  (najbardziej agresywne xmit w powiązaniu z Slottime=1)
   SlotTime        1   (najbardziej agresywne xmit w powiązaniu z PPersistance=255)
   DuplicateSuppression  30   (czas dla sprawdzania duplikatów)

 

Tabelka przedstawia wybrane parametry dla wersji 1.9 w dwóch przykładowych konfiguracjach digi obsługującego Wn,SPn jednak z różnym odfiltrowywaniem nadmiernych ramek. Przykładowa konfiguracja dla SR1DCZ odfiltrowuje aliasy WIDEn-N dla N>5, natomiast przykładowa konfiguracja SR6NWS odfiltrowuje aliasy WIDEn-N dla N>3.

Parametr W5,SPn W3,SPn Opis
DigipeaterCallsign SR1DCZ SR6NWS Znak stacji
DigipeaterAlias   WROC Dodatkowy alias, na który digi będzie reagował
BudList     Lista stacji, których ramki są ignorowane
UIDigiCall WIDE7-7,WIDE7-6,WIDE7-5,WIDE7-4,WIDE6-6,WIDE6-5,WIDE6-4,WIDE6-3 WIDE7-7,WIDE7-6,WIDE6-6,WIDE6-5,WIDE5-5,WIDE5-4,WIDE4-4,WIDE4-3 Konkretne kombinacje WIDEn-n pozwalają na ich odfiltrowanie. I tak np. skoro znalazło się tutaj WIDE7-7, to nie nastąpi redukcja do WIDE7-6 ale taki alias zostanie zamieniony na własny znak digi
UIFloodCall SP SP Ścieżka zaawansowana n-n, do której nie jest wstawiana identyfikacja
UITraceCall WIDE WIDE Ścieżka zaawansowana n-n, do której identyfikacja jest wstawiana
TxDelay 30 30 Opóźnienie wysyłania ramki packetowej w stosunku do PTT
x10 ms (30 = 300 ms)
FullDuplex 0 0 Praca w pełnym dupleksie - wyłączona
DuplicateSuppression 30 30 Czas, w którym ramki są przechowywane w pamięci, aby zapobiec ich dublowaniu
UIFLOODOptions 4 4  
UITRACEOptions 2 2  
UIDIGICallSubstitution 1 1  
UIOnly 1 1 Obsługiwanie przez digi wyłącznie ramek UI
Beacon1Interval 600 600 Odstępy w wysyłaniu beaconu 1 (w sekundach)
Beacon2Interval 1740 1740 Odstępy w wysyłaniu beaconu 2 (w sekundach)
Beacon3Interval 3540 3540 Odstępy w wysyłaniu beaconu 3 (w sekundach)
Beacon1Offset 0 0 Opóźnienie w wysyłaniu beaconu 1 (w sekundach)
Beacon2Offset 0 0 Opóźnienie w wysyłaniu beaconu 2 (w sekundach)
Beacon3Offset 0 0 Opóźnienie w wysyłaniu beaconu 3 (w sekundach)
Beacon1Text !5339.88NS01721.70E#PHG3460 W5,SPn Czluchow Digi !5040.82NS01629.14E#PHG4750 W3,SPn Wielka Sowa A=3400 Tekst beaconu 1
Beacon2Text !5339.88NS01721.70E#PHG3460 W5,SPn Czluchow Digi !5040.82NS01629.14E#PHG4750 W3,SPn Wielka Sowa A=3400 Tekst beaconu 2
Beacon3Text !5339.88NS01721.70E#PHG3460 W5,SPn Czluchow Digi !5040.82NS01629.14E#PHG4750 W3,SPn Wielka Sowa A=3400 Tekst beaconu 3
BeaconDestination APNU19 APNU19 Adres przeznaczenia beaconów
- tu adresem jest APRS z zawartą informacją o programie - UIDIGI wersja 1.9
Beacon1Path     Ścieżka beaconu 1
Beacon2Path WIDE2-2 WIDE2-2 Ścieżka beaconu 2
Beacon3Path SP3-3 SP3-3 Ścieżka beaconu 3
AuxPath     Ścieżka dla ramek z dodatkowego portu
AuxDestination     Adres przeznaczenia dla ramek z dodatkowego portu
AuxRate     Odstępy czasowe w wysyłaniu ramek z dodatkowego portu

Uwaga! W UIDIGI znajduje się błąd programowy, który nie pozwala poprawnie skonfigurować Offset i Interval, dlatego dla Offset wpisane są zera. Zajrzyj na Forum.


Układ zdalnej kontroli TNC za pomocą DTMF - Krzysztof SQ6ADE

Zdarza się niekiedy, że TNC2 z wypalonym UIDIGI z nieokreślonych przyczyn zawiesza się i wymaga zresetowania. Jest to dość kłopotliwe, gdy digi znajduje się w trudno dostępnym, czy odległym miejscu. W tym celu został zaprojektowany przez Krzysztofa SQ6ADE układ zdalnego sterowania za pomocą DTMF, który oprócz resetowania pozwala jeszcze na kilka innych funkcji. Schemat, opis układu i potrzebny hex można pobrać w zipie.

Układ automatycznego resetera - Watchdog TNC - Artur SP5QWK i Sławek SP7FOY

Projekt automatycznego resetera jest innym rozwiązaniem dla problemu zawieszającego się TNC2 z UIDIGI. Może on również pracować w dowolnym urządzeniu. Sygnały po stronie detekcji mogą być dowolne - zarówno logiczne 0 jak i 1. Funkcje: reset co 24h; reset, gdy brak nośnej przez 35 minut; reset, gdy nośna utrzymuje się przez 10 sekund. Ponadto układ czuwa sam nad sobą, gdy sam się zawiesi, to sam siebie resetuje. Schemat z opisem oraz hex można pobrać w zipie.


KPC3+ kontra UIDIGI

UIDIGI wpisane do dowolnego TNC2 KPC-3Plus
 • TNC2 można znaleźć po przystępnej cenie
 • Pobór prądu: około 250 mA przy 12 V
 • Ustawienia zostają wypalone w EPROM-ie i nie są narażone na przypadkową zmianę
 • TNC nie może być użyte do monitorowania odbieranych/wysyłanych ramek
 • Można podawać z zewnątrz przez dodatkowy port uformowane ramki do wysyłania
 • Cena nowego ok. $180
 • Pobór prądu: około 15 mA przy 12 V (może również pracować z wstawioną do środka baterią 9 V)
 • Ustawienia przechowywane są w pamięci RAM podtrzymywanej przez baterię.
 • Można je w razie potrzeby zmieniać, ale również może to nastąpić w sposób nie zamierzony.
 • TNC może być równocześnie używane dla innego programu APRS i pełnić swoje zadania zaawansowanego digi.
 • Obsługa danych telemetrycznych przez wewnętrzny program

Projekt wykorzystania dodatkowego portu w TNC z UIDIGI dla transmisji danych telemetrycznych.

Grupa dyskusyjna UIDIGI na Yahoo.