Tiny Trak

konfiguracja TT3.1Konfiguracja Tiny Trak'a odbywa się za pomocą programu dla PC, jak widać obok dla jego wersji 3, lub za pomocą programu dla Macintosh'a, lub też za pomocą programu dla Palma.

Programy do konfiguracji TT pozwalają na wpisanie dwóch różnych konfiguracji: 'Primary' i 'Secondary'. Wybór konfiguracji, w jakiej pracuje TT, odbywa się za pomocą zewnętrznego przełącznika (przejście do pracy w konfiguracji 'Secondary' następuje po połączeniu SW1 z masą).  

Callsign - własny znak wywoławczy.

Digi Path - ścieżka packetowa.

Symbol - wpisywany jest wg /$ lub \$, kolejność pól jest tu zamieniona, tzn. najpierw wybieramy symbol, a następnie tabelę/wykładnik (nie każdy symbol może być połączony z wykładnikiem).

Timing - ustawienie czasów: Auto

TX Delay - Opóźnienie wysyłania packetu w stosunku do PTT (max. 1700 ms)

Auto Transmit Rate - Częstotliwość wysyłania pozycji (min. 1 s, max. 65535 s, tj. 18,2 godz.)

Manual TX Delay - Opóźnienie wysyłania packetu w stosunku do PTT, kiedy PTT jest włączane za pomocą PTT IN (port Radio - Pin 8)

Manual Transmit Rate - minimalne odstępy czasowe w wysyłania pozycji, kiedy PTT jest włączane za pomocą PTT IN (port Radio - Pin 8), PTT może np. być cały czas uziemione; w takim przypadku CD (kontrola zajętości kanału) jest ignorowane.

Quiet Time - czas ciszy na kanale zanim rozpocznie się transmisja, oznaką stanu ciszy na kanale jest pulsująca CD LED (żółta)

Calibration - kompensacja niedokładności rezonatora ceramicznego, od którego uzależniona jest prędkość packetu. Wartość 128 jest wpisana wówczas, gdy korekta nie jest potrzebna.

Status Beacon - beacon statusu: Text - wpisujemy nasz dowolny komentarz. Możemy również w przypadku, gdy nie posiadamy odbiornika GPS, wpisać całość pola informacji AX.25, a więc dane zawierające naszą pozycję i symbol. Wysyłamy w ten sposób beacon stacji stałej, oraz komentarz, jak np. !5224.78N/01653.52E- Andrzej czy nawet z parametrem PHG !5224.78N/01653.52E-PHG1100 Andrzej Dla takiej opcji beaconu stacji stałej należy zaznaczyć okienko 'Only Send Valid'. Ikona wysyłana jest wg kodu /$ lub \$ zawartego w beaconie (tu /- ).

Send every - wysyłanie statusu odbywa się co n transmisji (np. 2 - co drugą transmisję)

Send Altitude - wysyłaj wysokość (npm) - zaznaczenie powoduje wysyłanie wysokości, kiedy GPS podaje sentencję $GPGGA.

Alternate Digi Paths - zaznaczenie powoduje korzystanie przez TT na przemian z konfiguracji 'Primary' i 'Secondary' w wysyłaniu beaconów; jest to przydatne szczególnie dla wysyłania beaconów z różnymi ścieżkami packetowymi.

Only Send Valid - zaznaczenie powoduje powstrzymanie TT od wysyłania beaconów pozycji, gdy nie ma danych z GPSa, beacon statusu będzie dalej wysyłany.

Allow TTL Serial - zaznaczenie powoduje, że po włączeniu TT sprawdza, czy dane z GPS są na poziomie RS-232, czy TTL. Jeśli są na poziomie TTL, diody zielona i żółta będą pulsowały trzy razy więcej po włączeniu TT. Gdy nasz GPS nie pracuje na poziomach TTL, należy okienko zostawić puste.

Invert CD IN - zaznaczenie powoduje odwrócenie CD (carrier detect - kontrola zajętości kanału).

Timestamp DHM - zaznaczenie powoduje wysyłanie danych czasu (dzień, godzina, minuta) z każdym beaconem wychodzącym z TT (z wyjątkiem formatu MIC-E, który nie przewiduje danych czasu)

Timestamp HMS - zaznaczenie powoduje wysyłanie danych czasu (godzina, minuta, sekunda) z każdym beaconem wychodzącym z TT (z wyjątkiem formatu MIC-E, który nie przewiduje danych czasu)

No PTT Out while PTT In - zaznaczenie powoduje, że nie będzie uaktywniane PTT Out, gdy zostanie rozpoznane PTT In. Pozwala to na połączenie za pomocą jednego przewodu PTT Out oraz PTT In. Wówczas należy D6 zbocznikować.

MIC-E Settings - ustawienia formatu Mic-E, czyli danych w formie skompresowanej. Taki format zawiera oprócz symbolu stacji i statusu, dane pozycji, prędkości, kierunku i wysokości.

Enable - zaznaczenie powoduje uaktywnienie formatu MIC-E

Force Printable - zaznaczenie powoduje modyfikację formatu MIC-E, aby posługiwał się drukowalnymi znakami. Wysyłanie niedrukowalnych znaków powoduje przekłamanie danych na niektórych IGatach pracujących z aprsd. Modyfikacja Mic-E wywołuje pewne zaokrąglenia, np. kierunek przemieszczania się będzie zamieniony z 2 na 4 stopnie.

Message - wybór jednego z ośmiu standardowych komentarzy statusu. Szczególnie należy być ostrożnym z tekstem 'Emergency!', który wywołuje alarm u większości stacji.

Path - wybór jednej ze ścieżek packetowych w MIC-E, aby korzystać ze ścieżki wcześniej wpisanej, należy wybrać 'Conventional'.

Time Slotting - uaktywnienie powoduje rozpoczęcie wysyłania beaconów względem pełnej godziny wzorując się na czasie z odbiornika GPS. Czas musi być mniejszy niż 'Auto Transmit Rate'. Jest to przydatne przy synchronizacji wysyłania beaconów przez różnych trackerów. Jednak 'SmartBeaconing' ma pierwszeństwo przed 'Time Slotting'.

SmartBeaconing - Steve Bragg stworzył funkcję algorytmu dla dostosowania odstępów w wysyłaniu beaconów w zależności od prędkości i zmian kierunku przemieszczania się trackera. Zwiększenie prędkości trackera powoduje liniowy wzrost 'transmit rate' (odstępów czasowych w wysyłaniu beaconów). SmartBeaconning posługuje się również CornerPegging, aby spowodować transmisję, kiedy tracker skręca. Aby używać SmartBeaconning wysyłane sentencje z GPSa muszą zawierać dane o prędkości i kierunku przemieszczania się w formacie $GPRMC. Więcej informacji znajduje się na stronie HamHUD.

Power Switch - uaktywnienie poprzez J6 włączania/wyłączania radia lub odbiornika GPS na określony czas przed transmisją beaconu. Podawane jest +5V, po transmisji 0V.  

Konfiguracja TT z pomocą Palma pozwala na wpisanie wszystkich powyższych parametrów i dodatkowo daje możliwość wyświetlania danych z odbiornika GPS lub ręcznego ich wpisywania, gdy GPS nie jest podłączony (w przypadku WX Trak można ręcznie wpisać dane pogodowe).

Dokumentacja do TinyTraka