Kenwood

TH-D7 TM-D700 TS-2000

Firma Kenwood produkuje transceiver'y z wbudowanym TNC. Dwa spośród nich: ręczny TH-D7 i mobilowy TM-D700, są przystosowane do samodzielnej pracy APRS, gdyż posiadają specjalne oprogramowanie APRS i specjalny port do współpracy z odbiornikiem GPS. Radia te pozwalają na pełną dwustronną komunikację z innymi stacjami APRS. Natomiast transceiver TS-2000 jest produkowany z wbudowanym TNC, ale bez oprogramowania APRS, pozwala zatem na pracę APRS tylko we współpracy z komputerem.

Nowy model radia mobilowego do pracy APRS - Kenwood TM-D710


TH-D7 z 60CS TM-D700

Kenwood TH-D7

Kenwood TM-D700

Wiadomości
Dane pogodowe
link700

Konfiguracja

Pozycja w menu  Funkcja  Opis  Typowe ustawienia 
TH-D7 TM-D700 Stacja ruchoma z GPS  Stacja stała bez GPS 
2-1 3-1 My call sign  Własny znak wywoławczy 
2-2 3-2 GPS receiver  Pozycja pobierana / nie pobierana z GPS  NMEA NOT USED 
2-3 3-3 Waypoint  Przekazywanie pozycji innych stacji do GPS  9digits NMEA   
2-4 3-4 My position  Moje położenie  *
gwiazdka przy jednej z manualnie wpisanych pozycji oznacza posługiwanie się nią jako własną 
2-5 3-5 Position Ambiguity  Ograniczenie precyzji własnego położenia  OFF OFF
2-6 3-6 Position comment Komentarz własnego statusu wg Mic-E     
2-7 3-7 Reception restriction distance  Filtr odbieranych stacji wg promienia odległości     
2-8 3-8 Station icon  Symbol stacji    
2-9 3-9 Status text  Dowolny komentarz     
2-A 3-A Status text transmit rate  Częstotliwość wysyłania komentarza      
2-B 3-B Packet path Ścieżka packetowa WIDE1-1,WIDE2-2

Wystarczy wpisać W1,W2 a radio zamieni na pełną formę WIDE1-1,WIDE2-2
WIDE2-2

Wystarczy wpisać W2 a radio zamieni na WIDE2-2
2-C 3-C Packet transmit method Sposób wysyłania pozycji AUTO AUTO
2-D 3-D Packet transmit interval Odstępy czasowe wysyłania pozycji 1 min 20 min
2-E 3-E Group code Grupa odbieranych packetów wg adresu przeznaczenia    
2-F 3-F Beep Sygnał akustyczny    
2-G   Display area Zajmowanie wyświetlacza przez odbierane stacje    
2-H 3-G Unit for distance Jednostki odległości km km
2-I 3-H Unit for temperature Jednostki temperatury °C  °C 
2-M 3-I Data band Pasmo dla danych A A
2-N 3-J Packet transfer rate Prędkość packetu 1200 bps 1200 bps
  3-K Digipeater Włączenie/wyłączenie digi OFF ON
  3-L Digipeater path Rodzaj ścieżek przekazywanych przez digi   WIDE1-1
2-J 3-M Auto Answer Reply Włącz./wyłącz. automatycznej odpowiedzi    
2-K 3-N Reply message Treść automatycznej odpowiedzi    
  3-O Bulletin group Grupa odbieranych biuletynów wg adresu przeznaczenia    
2-L 3-P Message group Grupa odbieranych wiadomości wg adresu przeznaczenia    
2-O 1-6-5 Time zone Strefa czasowa    
2-P   Packet transmit delay Opóźnienie wysyłania packetu w stosunku do PTT 300 ms 300 ms
1-2-1   Battery Saver Interval Tryb oszczędności baterii OFF OFF
1-4-2   DCD sense Rozpoznawanie zajętości kanału D or T band  D or T band
  1-6-2 DCD sense Rozpoznawanie zajętości kanału Data (RX) band  Data (RX) band 
  1-1-5 Multi-function button Klawisze wielofunkcyjne Mode 3 Mode 3
  1-2-4 Voice Synthesizer (przy zainstalowanym VS-3) Syntezer głosowy oznajmiający znak stacji, od której otrzymaliśmy wiadomość i literowanie wiadomości APRS only APRS only

Pracę z APRS można rozpocząć po włączeniu TNC. W radiu TH-D7 naciskamy klawisz 'TNC', tak aby na wyświetlaczu pojawiło się 'TNC' (nie 'TNC PACKET'). W radiu TM-D700 naciskamy klawisz funkcyjny 'F' dłużej niż jedną sekundę, a następnie lewy dolny klawisz opisany jako 'TNC', tak aby na wyświetlaczu pojawiło się 'TNC APRS' (nie 'TNC PKT'). Oczywiście częstotliwość radia ustawiamy na 144.800.

TH-D7 TM-D700 Powyższe ustawienia możemy wpisać do radia Kenwood z pomocą programów pod PC - odpowiednio MCP-D7G i MCP-D700. Przykładowo podane parametry są typowe i można na nich się wzorować, zostały wpisane dla układu pracy stacji ruchomej z podłączonym odbiornikiem GPS.

TM-D700 - GPSUkład połączeń z odbiornikiem GPS

TH-D7 - GPS

Wiadomości

Radio Kenwood TH-D7 pozwala na wysłanie i odbieranie wiadomości z tekstem nie dłuższym niż 45 znaków. Natomiast TM-D700 pozwala na wysyłanie i odbieranie wiadomości z tekstem nie dłuższym niż 64 znaki.
Ścieżka packetowa dla wysyłanych wiadomości jest taka sama, jak została ustawiona dla beaconów (menu 2-B, 3-B).
Wysyłane wiadomości jest automatycznie ponawiane do pięciu razy w odstępach jednominutowych, a na liście wiadomości pojawia się liczba transmisji pozostałych do wykonania (5). Jeśli zostanie odebrane potwierdzenie od adresata (ack), wówczas na liście wiadomości pojawia się gwiazdka (*) w miejsce liczby pozostałych transmisji a ponawianie zostaje zaniechane. Jeśli potwierdzenie nie dotarło, mimo wykonania pięciu transmisji, w miejsce liczby pojawia się kropka (.).
Radia TH-D7 i TM-D700 mogą przechowywać w pamięci do 16 wiadomości. Nadejście kolejnej wiadomości powoduje usunięcie najstarszej wiadomości. Usuwane są tylko wiadomości przeczytane. Czyli takie, do których weszliśmy przez klawiaturę lub po których nadejściu zostało naciśnięte OK (nie wystarcza rzucenie okiem na wiadomość po jej nadejściu). W przypadku, gdy pamięć jest zapełniona 16 nie przeczytanymi wiadomościami, następne nie są przyjmowane. Wysyłany jest komunikat odrzucenia (rej). Na wyświetlaczu pokazuje się 'rM'.

Radia TM-D700 mogą być wyposażone w syntezer głosowy VS-3. Dzięki temu znak nadawcy wiadomości zostaje przeliterowany przez VS-3. Natomiast kiedy treść przychodzącej wiadomości rozpoczyna się od znaku %, to również cała jej treść jest literowana. Funkcja syntezera jest uaktywniana w menu 1-2-4 'APRS only'. Poziom głośności ustawiany jest w menu 1-2-5.

biuletynyBiuletyny i komunikaty

Za pomocą TH-D7 oraz TM-D700 można wysyłać biuletyny i komunikaty według ogólnych zasad, tzn. wpisując adresata wiadomości jako BLN z kolejną cyfrą, czy literą. Są one wysyłane podobnie jak zwykłe wiadomości co 1 minutę, ale zawsze pięciokrotnie.

Współpraca urządzeń TH-D7 i TM-D700 z komputerowym programem APRS

Modele TH-D7 i TM-D700 pozwalają na współpracę z zewnętrznym programem obsługującym APRS i jednoczesne korzystanie ze specjalnego portu dla odbiornika GPS. W takim trybie klawiatura i wyświetlacz na radiu zostają pominięte dla komunikacji APRS, a całość funkcji obsługiwana jest poprzez podłączony komputer.


TS-2000 Kenwood TS-2000

Współpraca TS-2000 z komputerowym programem APRS

Wykorzystanie TNC, wbudowanego w radiu TS-2000 do współpracy z komputerowym programem APRS, jest możliwe w takim trybie, jak w "TNC Packet" urządzeń TH-D7 i TM-D700. Nie posiada jednak portu dla odbiornika GPS.

Menu w TS-2000 należy skonfigurować w następujący sposób:

Połączenie TS-2000 z komputerem następuje poprzez port DB-9  (kabel z połączeniami wprost).

Dla połączenia TS-2000 z programem UI-View w trybie NONE należy pobrać dodatkowy plik konfiguracyjny i po rozpakowaniu wstawić go do katalogu ...\UI-View32\CMD. Służy on do połączenia w trybie terminal (NONE), ale korzystniejsze jest połączenie w trybie KISS.

Mimo, że radio TS-2000 pracuje na falach krótkich i wszystkimi emisjami, to wbudowane TNC może być wykorzystane tylko dla pasm, gdzie prędkość packetu wynosi 1200 bps lub 9600 bps - w przypadku APRS: prędkość 1200 bps stosowana jest na pasmach 2m i 10m, prędkość 9600 bps stosowana jest eksperymentalnie na 70 cm i na 2m. Na niższych pasmach, jak np. na paśmie 30m stosowane jest 300 bps i dla tej prędkości konieczne jest zastosowanie zewnętrznego TNC. Jednak w tym przypadku, bardzo pomocne okazują się filtry DSP w TS-2000 dla pracy packetowej - Menu 50A.